Dojokun
  Tagalog
  The main language of the Philippines
What's new at Australian Kyokushin Sitemap The Makiwara Guest book FAQ Email contact Australian Kyokushin frontpage

– Background  
Japanese Romanji
Japanese Kanji
English  
     
Chinese Hong Kong
Dansk Denmark
Farsi Iran
Tagalog Philipines
Suomi Finland
Vlaams Belgium
Français France
Deutsch-CH Switzerland
Deutsch-DE Germany
Hungarian Hungary
Bahasa Indonesia
Malaysia
Italiano Italy
Lithuanian Lithuania
Norsk Norway
Polska Poland
Portugues Portugal
Russian Russia
Español Spain
Español Argentina
Svenska Sweden
Urdu Pakistan
     
This is the Tagalog version, the dominant language of the Philippines, and comes courtesy of the Philippine Kyokushin site. If anyone has it in any other Philippine language, please feel free to send it to me for inclusion in this page.

 
Pagsasanayin namin ang aming mga puso at katawan upang mapagtibay ang aming pagkatao.
Pagsisikapan naming matutunan ang tunay na kahulugan ng karate para lagi kaming handa.
Pagsisikapan naming maging hindi makasarili.
Igagalang namin ang nakatatanda, at iiwas sa gulo.
Susundin namin ang mga alituntunin ng aming relihiyon, at laging magiging mapagkumbaba.
Papahalagahan namin ang karunungan at lakas at hindi na hahanap ng iba.
Buong buhay namin, sa pamamagitan ng karate, pagsisikapan naming sundan ang daan ng Kyokushin.

Disclaimers Copyrights and Ownership